Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2017

7873 312a

hiniceday:

tak!

Reposted fromimmortal-a immortal-a viaGoldenHare GoldenHare
3771 b8a1 500
Ale ludzie nie zmieniają się z dnia na dzień bez powodu. Coś musiało się stać. Nikt tak po prostu nie rezygnuje ze wszystkiego.
— ,,Przemilczenia''-Sue Eckstein
Reposted fromaynis aynis via48hrs 48hrs
gdy kobieta okazuje niezdecydowanie, natychmiast podejmij za nią decyzję
Reposted frommyselfwonderland myselfwonderland via48hrs 48hrs
Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca. Do tej pory wiele przecierpiałam, już więcej nie chcę. Chcę być szczęśliwa.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
Reposted frommilsabelle milsabelle via48hrs 48hrs
8895 a78f 500
Reposted fromLittleJack LittleJack via48hrs 48hrs
5005 c699
8463 a4e1
Reposted fromhirngulasch hirngulasch via48hrs 48hrs
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
Chciałabym kogoś, do kogo napiszę w nocy "przyjedź".
A on przyjedzie.
I zostanie.
Reposted fromcomiendolirica comiendolirica viainerte inerte

"-Co pan robi od rana do wieczora?
-Znoszę siebie."

- Emil Cioran
Reposted fromkarahippie karahippie viainerte inerte
4340 f41b
Reposted fromsummerkiss summerkiss viainerte inerte
0806 0806
Nie ma nic gorszego niż człowiek, który się czegoś spodziewa...I którego nic nie spotyka.
— Federico Moccia
Reposted fromtosiaa tosiaa viathatwasntadream thatwasntadream
3716 4f64 5003684 a3c3 500
— Paterson (2016), dir. Jim Jarmush
Reposted frombylejaka bylejaka via48hrs 48hrs
I tak właśnie ucieka nam czas bez wzajemnego narzucania.
Jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego psa i sprawisz, że zacznie mu się dobrze powodzić - nie ugryzie cię. Na tym polega zasadnicza różnica między psem a człowiekiem.
— Mark Twain
Reposted fromkalesony-dziadka kalesony-dziadka via48hrs 48hrs
Wszystko się kiedyś kończy. To banalne zdanie, ale nie doceniamy jego wagi, bo zbyt często bywa wypowiadane. Tak jak z miłością, która przestała być święta. Jest jej za dużo i tak jak wszystko kiedyś się kończy.
— Piotr Czerwiński - "Pokalanie"
Reposted frompuella13 puella13 via48hrs 48hrs

June 19 2017

4788 bd0f 500
3672 055f 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl